søndag 23. oktober 2011

Intensjoner og virkelighet

Jeg har vært hos skolefaglig ansvarlig kommunen. Der fikk jeg en oppdatering av status i egen kommune,samt tips om ressurspersoner som er veivisere i grunnskolen.
Kulturskolen har i løpet av denne høsten kommet inn i den kommunale ordningen i forhold til maskiner og opplæring. Det betyr også at vi kommer med på fellessiden for skolene og kan legge ut informasjon på lik linje med grunnskolen. Videre har jeg fått lov å komme på rektormøte i fylket for å kartlegge bruken av IKT i kulturskolene. Det skal bli spennende å se hva som er gode intensjoner og hva som er reell undervisning og praksis. Hvordan IKT brukes i den praktiske hverdag både i forhold til adminstrasjon og undervisning. I tillegg har jeg vært heldig og får reise på konferansen "Skolen i digital utvikling" i november. Det har skjedd mye positivt på kort tid.

Etter høstferien har vi hatt diskusjoner på arbeidsrommet omkring IKT i kulturskolen og begrepet mesterlæring. Det er bare å slå fast at instrumentallærere ikke bruker IKT i sin undervisning pr.i dag.Vi skal ha et kurs i komposisjon i november og det er første gang vi får et slik opplæringstilbud.
Som kommentar til tidligere innlegg/kommentarer er det klart at det er tusen muligheter til å bruke IKT i forhold til kunstfagene.Jeg var opptatt av hvorfor tradisjonen mesterlæring står så sterkt og hvorfor det er vanskelig å få IKT til å bli en del av hverdagen.Jeg føler meg som et "ekorn"-prøver å samle informasjon og leser pensum. Jeg klarer kanskje å se linjene tydligere etterhvert og komme med noen mer meningsfylte innlegg.

4 kommentarer:

 1. Det er jo bra et det går i en positiv retning hos dere. Ofte gjelder det å få satt ting på dagsorden, selv om prosessen som skal føre til endring tar tid. I en stor organisasjon må man ofte ta tiden til hjelp når det gjelder endringer. Det er i hvertfall min erfaring. Har satt IKT på agendaen på min egen skole igjen, og for en utålmodig person kan det være frustrerende. Men jeg ser en positiv utvikling i det frøet jeg satte i bakken. Det når nok ikke så langt som jeg hadde håp på. Mange som skal innom og si sin mening.

  SvarSlett
 2. Joda, mye går langsommere enn man kunne ønske seg. Men her støtter jeg Inge: det viktigste første steget er å få satt temaet på dagorden, og du seer ut til å være godt i gang. ER ikke i tvil om at kulturskolen gjør mye godt arbeid, også med mesterlære!

  SvarSlett
 3. Det er spennende å høre utviklingen i kommunen, både når det gjelder møtevirksomhet, kurs og innkjøp. Siden skolelederen skal lede an i arbeidet, synes jeg du har valgt en god strategi når du satser på administrasjonen i første om gang. Stå på og ta tiden til hjelp.

  SvarSlett
 4. Heldiggris som får reise:-) Jeg har også lagt inn søknad, og har ikke gitt meg enda...

  Ellers så må en jo begynne et sted. En må alltid ta det første steget. Skal en få implementeringen av IKT i skolen til å bli best mulig er det viktig at ledelsen er med. Ledelsens syn, oppfølging og bruk av IKT er en avgjørende faktor for at en skal få til en endring. Men en trenger jo også spydspissene. Her ser det jo ut som om du både kan være en spydspiss og som en leder i Kulturskolen være en aktiv pådriver. Og jeg er alltid glad for at det er mange veier til Roma, noen tar bare lengre tid enn andre.

  SvarSlett