tirsdag 1. november 2011

Tre perspektiv og ansvar

Jeg leser og lærer. Boka: Skolen i digital utvikling,- av Ola Erstad burde jeg kanskje ha lest først. Jeg får stadig aha-opplevelser. Jeg er opptatt av den tredelingen han presenterer.å lære gjennom, med og om mediene .Dette er et trehodet "troll" som må utfylle hverandre og virke sammen.
Det er et perspektiv jeg ofte tenker på: -Det har ofte vært skolen sitt lodd å sette søkelys på etikk og det er nødvendig særlig i forhold til sosiale medier og bruken av de. Det er noen som trenger å bli "beskyttet" mot seg selv,det er ikke alt det er lurt å legge ut på nett. Det blir færre skiller mellom skole og utenfor skoleaktiviteter, mellom skole og privat, begge veier. Hvordan skal skolen forholde seg til dette? Til informasjon en kanskje ikke vil ha? Eller som må utløse en reaksjon? Hvor stopper skolens ansvar? Noen meninger om det?

4 kommentarer:

 1. Hvor vårt ansvar stopper, avhenger nok mye av hvilken profesjon du spør. Vi kan være en viktig brikke i opplæringen av nettvett, men utover det tror jeg det er lite vi når inn med. Vi kan jo bruke den gamle klisjen med formaninger og skremsler, men den har jeg ingen tro på. For en del er det slik at man må tråkke over streken for å lære, men på nettet kan dette ofte være for sent, desverre. Hvor vårt ansvar stopper, ja sannelig om jeg vet. Det avhenger mye av øyet som ser. Mitt fokus på bruk av IKT knytter seg i hovedsak oppmott min profesjon, og den er knyttet opp mot pedagigikk. Utover dette ser jeg på IKT som et hjelpemiddel, ovenfor elever som kan lære bedre gjennom å bruke det aktivt. Pedagogikk er vel derfor mitt beste tips. Der ligger skolen ansvar etter min mening.

  SvarSlett
 2. Vanskelig å si hvor skolens ansvar stopper. Skolens ansvar er nedfelt i lov og forskrift. Skolens viktigste forskrift er læreplanene. De definerer skolens ansvar - sammen med lovverket.

  Slik læreplanene er formulert, forutsetter de lokale fortolkninger og konkretiseringer. Men alle lærere må forholde seg aktivt til dem. De er lærernes "arbeidsinstruks". Litt generelt kan man si at det er skolens ansvar å gi den opplæringen i, om og gjennom digitale medier som de trenger for å leve, lære og arbeide i et stadig mer digitalisert samfunn. Viktige føringer for hvordan dette kan gjøres, er nedfelt i læreplanene. Hva det betyr i praksis, er i stor grad opp til skolene å finne fram til. Hva mener du dette betyr?

  SvarSlett
 3. Ja, kanskje IKT knytter seg mot pedagogikk som Inge sier, men hva blir da pedagogikk? Hvordan avgrense pedagogikken i forhold til barn og hva de skal lære, få kompetanse i?

  IKT som grunnleggende ferdighet har ulikt innhold i de ulike fagene. Og for meg så strekker mitt ansvar seg langt iforhold til hva jeg skal arbeide med på skolen.

  Jeg tenker da på:
  Etikk, praktisk bruk, se muligheter og være kreativ, for å nevne noen. Vi skal jo forberede elever til yrker som enda ikke finnes. Jfr. Formålsparagrafen.

  Heldigvis så tror jeg dette er en diskusjon vi aldri kan lukke døren for:-)

  SvarSlett
 4. Du skriver at noen kanskje trenger å bli "beskyttet" mot seg selv i forhold til hva som legges ut på nett. Videre, etter hva jeg forstår, tenker du på hva som blir skolens rolle og ansvar oppi dette.

  Kanskje du har hørt på den lenken som jeg nevnte i min blogg, lenken til NRK P2 og programmet EKKO den 18.10. kl 09.03. Vi som lærere møter elever som kan slite med slik dataavhengighet som omtales i dette programmet, i tillegg til at de kanskje har foreldre som strever med det samme. Da vil det være ekstra viktig at vi i skolen tør å sette fokus på alle de negative sidene ved de digitale mediene vi omgir oss med, såvel som at vi skal løfte fram alle de positive aspektene ved disse. Jeg mener det er ekstremt viktig at elevene får det inn "med teskje" hva som kan bli konsekvensene av en fullstendig ukritisk bruk av tekstmeldinger, bildemeldinger, facebook og så videre. Barna blir yngre og yngre som brukere av disse mediene, og jeg er ikke like sikker på at alle foreldre/foresatte er like flinke til å lære opp barna sine til å bli reflekterte, fornuftige bruke av alle "remedier" som de etter hvert får tilgang til. Har mange ganger hørt kommentarer som; "... om det legges ut bilder på f.eks facebook, og elever har ombestemt seg i forhold til å vise disse til alle, er det bare å fjerne dem fra sidene så er problemet ute av verden". Det er da vi må være der for dem og forklare at så enkelt er det dessverre ikke, og hva som faktisk kan skje med for eksempel bilder som de legger ut på nett eller sender pr telefon.

  Så, greit nok skal skolen bruke IKT som verktøy i undervisningssammenheng, tenker jeg, men da må vi også kunne påta oss jobben med å skape gode holdninger til disse mediene blant barn og unge.

  SvarSlett