mandag 26. september 2011

IKT og Kulturskole

Jeg har skummet igjennom hovedboka: Skoleutvikling og digitale medier.(Erstad og Hauge 2011)
Jeg begynner å danne meg et bilde av stoffet. Det er mange tanker som rører seg. De siste syv årene har jeg jobbet i kulturskolesystemet hvor satsningen på IKT ikke samsvarer med grunnskolen.Vi forholder oss til en Rammeplen og ikke Kunnskapsløftet. Vi har derfor ikke utviklet oss på dette området på samme måte som grunnskolen. Jeg kjenner veldig på at jeg henger etter på dette feltet, så kunnskapsgrunnlaget må oppdateres i en fart! Det er en nødvendighet for meg  å opparbeide et teorigrunnlag og gå på skolebesøk for å se mer på praksisen  i skolehverdagen i vår kommune.
Angsten min kommer til uttrykk gjennom:
"TPACK-modellen setter fokus på lærenes nødvendige kompetanse for å undervise i det 21.århundre"(Erstad og Hauge 2011 s.216) Jeg ble veldig fokusert på tredelingen mellom fagkunnskap.pedagogikk og teknologi.
Det vil jo på en måte si at jeg må erverve meg mer kompetanse på dette feltet eller så er jeg uegnet i fremtidens skole? Er jeg det? Den følelsen sliter jeg med.Jeg er enig frem til et visst punkt.Jeg vil hevde at det er møte mellom lærer og elev som alltid er det viktigste.Min relasjon til eleven, hvor jeg møter blikket og ikke via pc. Alikevel er jeg selvfølgelig enig at digitale verktøy skaper uante og spennende muligheter for læring.Jeg er ingen bremsekloss, men mangler den delen av modellen i TPACK-som omhandler teknologien og opplæring.Det går igjen i pensum at det er nøkkelen for at IKT blir et redskap. Den dagen du kan det og du ser hensikten,-så bruker du det!. Da er det bare å gi seg i kast med å tette hull og prøve å komme seg opp på grunnskolenivået, siden jeg vil tilbake dit.
At kulturskolen er svakere på dette feltet tror jeg henger sammen med dette:
"Det er en utfordring å finne ut av år bruk av teknologi kan være et positivt bidrag for undervisning og læring i faget og når det er mindre hensiktsmessig"(Erstad og Hauge 2011 s.216)
Det tar jeg som en utfordring til neste blogg. Jeg vil finne ut hva som er hensiktsmessig ved egen skole og hvordan jeg kan være med på å fremme digital kompetanse og utvikling ved skolen i forhold til kunstfagene? Hvordan kan vi nyttiggjøre oss dette nye læringsrommet?

tirsdag 20. september 2011

Min nye blogg-verden

Denne bloggen er opprettet i forbindelse med Master i skoleledelse.Bloggen vil være en del av eksamen i denne Mondul 7: IKT i administrasjon,pedagogikk og utvikling.
Da er det bare å prøve seg frem i ukjent landskap, det blir en bratt læringskurve eller katastrofe! Jeg kommer tilbake med litt forhåpentligvis ok innlegg og bidrag etterhvert som jeg blir kjent med denne nye typen læringsarena for meg.