fredag 18. november 2011

Ettertanke

Jeg fikk møte på rektorsamling på fylkesnivå, hvor jeg fikk kjøre en miniundersøkelse på status IKT i kulturskolesystemet. Spørreskjema var anonymt og omhandlet bruk av IKT administrativt og pedagogisk. Jeg holdt en liten innledning med tanker fra Lillestrøm-konferansen og refleksjoner om at kulturskolen sover litt i timen. Mistankene ble bekreftet,det er lite bruk og utvikling på området i skoleslaget .Kulturskolens mål er å bli et ressurssenter i lokalsamfunnet og i forhold til skolene.Da må vi på banen i forhold til IKT.
Tilbake på egen skole synes jeg vi er i ferd med å ta noen grep på dette, vi har fått til en del i høst, vi er faktisk i "moderat digital utvikling". Det viktigste er å bli en del av kommunenes IKT-plan og satsning, det genererer maskiner og programvare.I dag var en vellykket kursdag med komponering (Sibelius-program) Vi har også fått en ide for å avhjelpe vikarsituasjonen; lage et pc-rom med programvare med generell musikkteri, samspill m.m. Slik at vi om nødvendig kan undervise små grupper og flytte på lærere på en ny måte. Eleven blir da mer et felles ansvar-og det blir ikke mesterlæring konsekvent .Et klokt hode? har sagt:-"Farlig å holde skolen uendret,men samfunnet rundt endres."-også Kulturskolen!

tirsdag 15. november 2011

Inspirasjon fra lillestrøm

Skolelederkonferansen i Lillestrøm: Skolen i digital utvikling var en lærerik opplevelse. Det var flotte foredrag og forelesere.Da evalueringsskjema skulle inn var det 5 og 6 i terningkastene over nesten hele linja.
Det var mye å velge mellom.En liten kort omtale om de forskjellige valgfrie foredragene kommer her:

1.Å skape fremtidens skole i en teknologisk virkelighet-muligheter og utfordringer.Foredraget handlet om Nodahl Grieg vgs.i Bergen.Skolen var bare et år gammel og Ikt var integrert på alle nivå,den digitale skolen.Skolen betegnet seg som transperent i dobbel forstand.D.v.s.den inneholder mye glassdelinger av rom,symbol på innsyn og åpenhet.I tillegg var den transperent mot verden ,det digitale verdenssamfunn.Hovedbudskapet var at PC har endret det pedagogiske grunnfjellet .De bygget sin filosofi på teori om Den lærende organisasjon(P.Senger)Vi fikk høre om hvordan alt ble organisert og hvordan alle skolen satsningsområder ble utviklet via den digitale satsningen.Det innebar samskriving og gruppedeling,felles lærerwiki for refleksjon,åpenhet i evalueringsprosesser.
2.Kunnskaping og skoleledelse i web.2.0.
Dette fordraget var verre å holde tråden i. Det ble en innføring i de utallige mulighetene i den digitale skolen.en meget entusiastisk foreleser som ville mye på kort tid,med det resultat at jeg husker minst.Det var mange henvisninger til nettsteder,Skypeskole m.m.
3.Digital kompetanse på skolen,et lederspørsmål.
Undertittelen var ledelse og organisering,nøkkelen til suksess.Dette var et imponerende fordrag om arbeidet i Drammen kommune.En kasismatisk ,dyktig leder som har fått politikere til å bevilge det skolen trenger for å bygge opp masinparken og kompetanseheveing av alle lærere.
4.Digitale verktøy eller pedagogikk,kan vi velge?
Ut fra foredraget ble konklusjonen nei-vi kan ikke velge.Det må være ja takk,begge deler.Det ble vist til eksempler fra skolehverdagen og leseopplæring,derunder vurdering av opptak.

Det var flere gode fellesfordrag-et om juks,klipp og lim på Facebook-morsomt og interessant
Det jeg likte best var: Bare oss i mellom ,sånn helt offentlig.Det var en energibunt av en forleser som var innom mange ting. En del tankevekkende info om supermodel.no-digitale papirdukker,hensikten er å bygge garderobe gjennom kjøp på mobil.positivt ordi det er en jenteaktivitet på nett,negativt p.g.a. kostnader og kvinnekroppsyn,barn som forbrukere.
Foreleser var opptatt av "kritisk hånteringskompetanse".
Forskning viser at norsk ungdom er søkere i større grad enn andre nordiske ungdommer på skadelig brukegeneret innhold som hat,selvmord,rasisme,selvskading,vold,anoreksi m.m.Grunnen til dette vites ikke...
Da kan vi lure på hvorfor? Har vi det så godt at vi må oppsøke en form for spenning?
Mange ungdommer legger ut negativ selvpresentasjon gjennom sosiale medier(.ref.forrige innlegg på bloggen.)
De blir den identiteten de legger ut på nett.
NB-Dette ble mine betraktninger ,jeg har ikke henvist til forlesere som kilde,bare tatt tak i noen innspill som festet seg ,sånn flyktig.Alt ligger sikkert ute på nett etter konferansen.

tirsdag 1. november 2011

Tre perspektiv og ansvar

Jeg leser og lærer. Boka: Skolen i digital utvikling,- av Ola Erstad burde jeg kanskje ha lest først. Jeg får stadig aha-opplevelser. Jeg er opptatt av den tredelingen han presenterer.å lære gjennom, med og om mediene .Dette er et trehodet "troll" som må utfylle hverandre og virke sammen.
Det er et perspektiv jeg ofte tenker på: -Det har ofte vært skolen sitt lodd å sette søkelys på etikk og det er nødvendig særlig i forhold til sosiale medier og bruken av de. Det er noen som trenger å bli "beskyttet" mot seg selv,det er ikke alt det er lurt å legge ut på nett. Det blir færre skiller mellom skole og utenfor skoleaktiviteter, mellom skole og privat, begge veier. Hvordan skal skolen forholde seg til dette? Til informasjon en kanskje ikke vil ha? Eller som må utløse en reaksjon? Hvor stopper skolens ansvar? Noen meninger om det?