torsdag 6. oktober 2011

Endring

....gå inn i din tid..(Nordahl Grieg)
Jeg gjør meg mange tanker etterhvert som jeg leser. Tradisjonelt har kulturskolen vært preget av mesterlæring. Den utøvende lærer og demonstrasjonsundervisning står sentralt, likeledes veiledning av elev og elevenes egenlæring.
"Gjennom lærerens veiledning og gjennom bruk av ulike artefakter som instrument, noter,cd-plater og fortellinger fra yrkeslivet." (Hauge,Lund,Vestøl 2007:Undervisning i endring s.111)
Og pc! Hvordan blir møte mellom tradisjonell mesterlæring og den digitale livsverden?
Musikk kan være et eksempel på teknologiopplæring "nedenfra"-som utdanningssystemet i liten grad fanger opp. Barn og unge som forbrukere og konsumenter laster ned og nyttiggjør seg musikk som utgjør en stor del av deres livsverden.
"Denne generasjonens bruk av de digitale ressursene ser ut til å gi mange unge ferdigheter og kompetanse som i liten grad er knyttet til læringsmål i skolen,og som blant annet derfor kanskje ikke blir så godt forstått"(Hauge,Lund,Vestøl 2007;Undervisning i endring s,144) Kanskje det er en grunn til at de digitale ferdighetene i mindre grad er fremtredende i kulturskolesystemet og at lærerstaben fortsetter i samme mesterlæringmønster? Hva tenker dere? Jeg tenker videre..fortsettelse følger...

5 kommentarer:

 1. Mesterlærertanken er spennende med fokuset på musikeren og hans instrument. Den delen er det viktig å ta vare på - møtet mellom to musikere.

  Det som da blir spennende med IKT er jo delingen og videreformidlingen. At en i større grad kan "ta med" mesterne inn i fremtiden. Det er mye som er "mistet" på veien, og nettopp der kan IKTs muligheter innen deling og videreformidling være spennende.

  IKT gjør det mulig å ta opp og ivareta på en annen måte -på en måte blir kunstarten foredlet.

  Det er mange måter å nyttiggjøre seg IKT også innen kultur og musikk -det gir en merverdi også innen denne sjangeren.

  SvarSlett
 2. Ja, det er så absolutt mange måter å nyttiggjøre seg IKT på, også innenfor ditt "område". Vi hadde ei prosjektuke ved vår skole hvor identitetsbygging var hovedintensjonen med uka. Her skjedde det mye spennende når det gjelder bruk av IKT i forskjellige sammenhenger. Har her skrevet ned en nettadresse som du kan besøke. Der ser du resultatet av et filmprosjekt hvor en person reiste rundt i verden og filmet forskjellige gatemusikanter når alle spilte en og samme melodi. Vel hjemme igjen klippet vedkommende sammen disse innspillingene og resultatet ble, etter mitt syn, en fantastisk filmsnutt! Sjekk selv!
  http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

  Ellers så ligger der lenker på min blogg til andre filmer som ble til denne uka.
  Alle disse filmene er resultater av bruk av IKT, noe som viser at det er et høyst nyttig verktøy. Tove kom også med gode ideer på siste samling om bruk av iPad i musikkundervisning. Vi hadde elever som benyttet seg av dette verktøyet til å skape sin egen musikk som de igjen brukte på andre presentasjoner som ikke ligger i bloggen min. Vi hadde fotogrupper som satte sammen egne presentasjoner av det de hadde jobbet med + +. I det hele tatt en meget vellykket seanse som satte fokus på HVA IKT kan bidra med i skolene.

  SvarSlett
 3. Jeg tror at du kan være inne på noe i forhold til mesterlære og musikk skolen. Kanskje det er langt fra mesterlære til den læring vi tradisjonelt forbinder med IKT og data. Den læring som blant annet innbefatter at en selv skal ta i bruk, dele, samarbeide, videreutvikle etc. og for meg høres dette ut som et orkester.... Men dette er jo bare en liten del av bildet. En mester skal jo kunne sitt fag, og nye deler av faget, og faget kan jo selvsagt også være digitale medier. Tror nok en komponist i dag bruker mye PC'en.... Kanskje det er noe annet som har stanset implementeringen av IKT i kulturskolen. Jeg tror ikke bare mesterlæren står bak, kanskje det er rett og slett manglende ledelse og føringer?

  SvarSlett
 4. Hei,
  Handler ikke IKt i kulturskolen først og fremst om de nye uttrykksformene som teknologiene åpner for - og inviterer til? Jfr Marinas kommentar og lenke? Jeg tenker på både lyd (f. eks. sampling og remiksing)og bilde, både stillbilder og bilder i bevegelse? Rekontekstualisering er et begrep som ofte brukes om en del nye, digitale uutrykksformer, hvor man tar utsnitt fra en sammenheng og bruker dem i en helt annen. Mulighetene er legio ...

  SvarSlett
 5. Ved min egen skole står samarbeidet mellom oss og kulturskolen stetkt. Vi samarbeider om mange forskjellige prosjekter, og elevene har undervisning i skoletiden. En meget viktig egenskap som mine/ våre lever scorer høyt gjennom dette, er det å kunn stå på en scene framfor et publikum.
  Når det gjelder mestertanken din, kan jeg ikke svare deg direkte. Men vet at gjennom bruk av IKT fikk mange av mine forrige elever et annet og mye mere positivt syn på faget musikk gjennom at de fikk og kunne bruke dette til å komponere. De fikk visst fram sine kunnskaper ovenfor de som var flinke til å spille eller synge.

  SvarSlett