mandag 26. september 2011

IKT og Kulturskole

Jeg har skummet igjennom hovedboka: Skoleutvikling og digitale medier.(Erstad og Hauge 2011)
Jeg begynner å danne meg et bilde av stoffet. Det er mange tanker som rører seg. De siste syv årene har jeg jobbet i kulturskolesystemet hvor satsningen på IKT ikke samsvarer med grunnskolen.Vi forholder oss til en Rammeplen og ikke Kunnskapsløftet. Vi har derfor ikke utviklet oss på dette området på samme måte som grunnskolen. Jeg kjenner veldig på at jeg henger etter på dette feltet, så kunnskapsgrunnlaget må oppdateres i en fart! Det er en nødvendighet for meg  å opparbeide et teorigrunnlag og gå på skolebesøk for å se mer på praksisen  i skolehverdagen i vår kommune.
Angsten min kommer til uttrykk gjennom:
"TPACK-modellen setter fokus på lærenes nødvendige kompetanse for å undervise i det 21.århundre"(Erstad og Hauge 2011 s.216) Jeg ble veldig fokusert på tredelingen mellom fagkunnskap.pedagogikk og teknologi.
Det vil jo på en måte si at jeg må erverve meg mer kompetanse på dette feltet eller så er jeg uegnet i fremtidens skole? Er jeg det? Den følelsen sliter jeg med.Jeg er enig frem til et visst punkt.Jeg vil hevde at det er møte mellom lærer og elev som alltid er det viktigste.Min relasjon til eleven, hvor jeg møter blikket og ikke via pc. Alikevel er jeg selvfølgelig enig at digitale verktøy skaper uante og spennende muligheter for læring.Jeg er ingen bremsekloss, men mangler den delen av modellen i TPACK-som omhandler teknologien og opplæring.Det går igjen i pensum at det er nøkkelen for at IKT blir et redskap. Den dagen du kan det og du ser hensikten,-så bruker du det!. Da er det bare å gi seg i kast med å tette hull og prøve å komme seg opp på grunnskolenivået, siden jeg vil tilbake dit.
At kulturskolen er svakere på dette feltet tror jeg henger sammen med dette:
"Det er en utfordring å finne ut av år bruk av teknologi kan være et positivt bidrag for undervisning og læring i faget og når det er mindre hensiktsmessig"(Erstad og Hauge 2011 s.216)
Det tar jeg som en utfordring til neste blogg. Jeg vil finne ut hva som er hensiktsmessig ved egen skole og hvordan jeg kan være med på å fremme digital kompetanse og utvikling ved skolen i forhold til kunstfagene? Hvordan kan vi nyttiggjøre oss dette nye læringsrommet?

3 kommentarer:

 1. Jeg er helt enig med det som står i Erstad og Hauge, hvor det trekkes frem at en må kunne noe for å bruke det pedagogisk. Tenk å ikke kunne årsakene til 2. verdenskrig, for så å undervise i dette....Da ville mange satt seg ned for å få en oversikt og "lese" seg opp. Mine spørsmål er da: hvorfor gjør ikke vi (lærere/skolefolk) det når det gjelder digitale ferdigheter? For min del gav TPACK mening og jeg fikk en større forståelse for hvorfor IKT ikke så lett blir implementert og brukt pedagogisk - fordi det er som en faktor i seg selv. IKT er ikke en del av faget, men heller ikke en del av pedagogikken. IKT har, slik jeg leser det, en egen særegenhet.

  Det må jo også kunne være meget nyttig for din organisasjon, både med tanke på kommunikasjon og informasjon, men også i læringsøyemed, å ha en digital møteplass/læringsplattform. Tenk på muligheter med å få elevene til å øve hjemme. Legge inn instruksjons videoer, oppfølging, elevene kan laste opp sine egen oppgave, vurdering etc.

  Jeg ser bare fordeler jeg:-)

  SvarSlett
 2. Jeg tror TPACK- modellen for kompetansekrav kan være en nyttig innfallsvinkel til å analysere kompetanse kompetansebehovene. Disse behovene er alltid kontekstuelt betinget; de varierer alt etter hvilke sammenhenger de skal brukes i. Jeg ser at kulturskolen har en del behov som er annerledes enn grunnopplæringen. Og teknologien skal ikke erstatte det personlige møtet, ansikt til ansikt, øye til øye. Har du gjort deg noen tanker om hvordan du kan bruke teknologien for å gjøre kulturskolen enda bedre?

  SvarSlett
 3. IKT gir mange nye muligheter for å dele informasjon og kunnskap, på mange måter letter det hverdagen når det blir et verktøy.

  Jeg synes det har vært spennende å lese om inndelingen av læringsplattform, web 2.0 og læringsressurser.

  Når det gjelder kulturskolen, så er det vil nettopp IKT som blir sentralt for mange innen musikk; hvordan de deler filer, markedsfører seg på "my space", legger videoer på You Tube, presenterer seg for produsenter på en rimelig måte, kommer i kontakt med aktuelle miljøer på tvers av verden, musikkteknologi etc

  Denne uken skal jeg på konsert med Jarle Bernhoft -det er vel også IKT når én person blir et helt orkester.

  SvarSlett